Nieuwe blogs in uw mailbox?

Meld u aan om bericht te krijgen bij nieuwe blogs

Bedankt voor uw aanmelding!

Er ging iets fout, onze excuses.

Onze visie

Onze visie op bijles en remedial teaching

Lezen, schrijven en rekenen als middel, niet als doel

Goed leren lezen, schrijven en rekenen zien wij als instrument om de wereld beter te leren begrijpen. Wat een kind ook wil doen met zijn of haar leven, basiskennis is nodig om je te verdiepen in je passie. Voor kinderen kan dit anders voelen. Als je zit te zwoegen op je wiskundehuiswerk of je opstel lijkt de wereld daarom te draaien. Tijdens bijles of remedial teaching kunnen we op een andere manier bezig zijn met de lesstof. We lezen eens een heel andere tekst, proberen rekensommen op een andere manier uit te leggen en op te lossen of doen een spelletje waardoor een kind niet meer in de gaten heeft dat het met leerstof bezig is.

We werken aan een solide basiskennis van rekenen, wiskunde en Nederlands of werken aan een goed leesbaar handschrift. Hiermee geven we een kind de mogelijkheden om de wereld te verkennen. Extra plezierig is dat het zelfvertrouwen van kinderen vaak enorm toeneemt als ze merken dat ze leerstof die ze eerst moeilijk vonden met oefening toch goed kunnen leren beheersen.

Leren met plezier

Herinnert u zich nog hoe u zich voelde als u bezig was met een vak waar u absoluut geen plezier in had? Wij wel, en we weten nog dat het niet goed werkt. Met een beetje geluk komen de rekensommen, woordjes in een vreemde taal of moeilijke formules uiteindelijk wel terecht in je hoofd, maar of de kennis lang blijft hangen is de vraag.

Bij een traditioneel beeld van lerende kinderen speelt plezier helaas een niet al te grote rol, opdrachten uit schriftjes wel. Er wordt tijdens onze bijles en remedial teaching hard gewerkt, maar we proberen het plezier in leren altijd te behouden (of hervinden) door veel afwisseling, spel en beweging.

Spel en beweging

Kinderen reageren vaak wat verbaasd als we een bijles staand beginnen. Beweging maakt wakker, houdt de hersenen actief. Een bekend voorbeeld is Douwe Sikkes, de ‘meester met de bal’. Op een school voor speciaal onderwijs wist hij alle kinderen een solide rekenkennis bij te brengen door te werken met een bal. Hij gooit een bal naar een kind, noemt een som, het kind beantwoordt de som en gooit de bal terug. Met dergelijke methodes houden we onze lessen levendig. Verder verzinnen we regelmatig nieuwe speelse manieren van lesgeven, we houden bijvoorbeeld erg van memory spelen (en komen er steeds weer achter dat je hier niet snel te oud voor bent!).

Elk kind is anders

Bij ons geen map met bijlessen waar we iets uit trekken. Elk kind is anders, en we zullen bijles en remedial teaching altijd aanpassen aan een kind. We maken ons er zelf niet gemakkelijk vanaf bij de voorbereiding van een bijles, en merken gelukkig dat kinderen dat ook niet doen bij het volgen ervan!

Verder lezen? Een tijdje geleden schreven we een blog over rekenen en taal als ‘de gereedschappen om de akkers mee te bewerken’.

 

Hard werken, maar met plezier!

Hard werken, maar met plezier!

Bijles of remedial teaching in Zeist, Utrecht of De Bilt?