Nieuwe blogs in uw mailbox?

Meld u aan om bericht te krijgen bij nieuwe blogs

Bedankt voor uw aanmelding!

Er ging iets fout, onze excuses.

Een beter handschrift

Op zoek naar handschriftbegeleiding?

Remedial teaching op school

Op zoek naar begeleiding op school?

Onze blog

Blogs lezen?
7. Lang leve (leren tijdens) de zomervakantie!
7. Lang leve (leren tijdens) de zomervakantie!

Wij kunnen ons nog goed herinneren hoe eindeloos lang de zomervakanties vroeger leken. Weken om buiten te spelen, elke dag ijsjes te eten, ontzettend bruin te worden en veel tijd om helemaal zelf te weten wat je gaat doen.

En een mooie tijd om een hoop te leren, natuurlijk. Als leerkracht zie je vaak kinderen na de zomervakantie anders terugkomen. Tussen al het voetballen en zwemmen door wordt er zoveel geleerd. Samenwerken, assertief zijn, succeservaringen opdoen, je motoriek oefenen, etc. etc. Een eindeloze lijst vaardigheden die ongemerkt worden geleerd tijdens de heerlijke lange zomervakantie.

Wil je nu als ouders toch graag nog wat aandacht besteden aan ‘schoolse vaardigheden’? De komende weken zullen we deze blog gebruiken voor tips en trics om op een leuke manier met je kind te oefenen met rekenen en taal.

In de eerste zomervakantieblog een verwijzing naar de website van een andere juf, Antoinette Berns. Op haar website staan verschillende leuke domino en memory spellen, met name geschikt voor groep 3 en 4 van de basisschool. Tijdens een potje memory merkt een kind vaak niet eens dat het hard oefent met lezen, woordenschat of rekenen!

Een hele fijne zomer gewenst!

Op zoek naar betaalbare bijles of remedial teaching in Zeist, Utrecht of De Bilt?
6. Wie kent haar niet, Annie MG Schmidt!
6. Wie kent haar niet, Annie MG Schmidt!

Op school en tijdens bijlessen komen we soms kinderen tegen die zichzelf niet echt de moeite waard vinden. Ze zeggen dat ze zichzelf dom vinden, lelijk zijn, niet goed kunnen sporten, en waar je zo niet al onzeker over kunt zijn.

Als puber is een onzeker periode wellicht normaal en gezond, maar het lijkt ons zo fijn als kinderen op de basisschool nog gewoon onbezorgd gelukkig kunnen zijn. Iedereen met z’n eigen bijzonderheden en talenten.

De onvolprezen koningin van de kindergedichten, Annie MG Schmidt, heeft
daar een mooi versje over geschreven, ‘Stekelvarkentjes wiegelied’. Ik weet nog goed hoe dit thuis voorgelezen werd, wellicht begreep ik het niet helemaal maar de sfeer van het gedicht kwam zeker over.

Suja, suja Prikkeltje, daar buiten schijnt de maan

Je bent een stekelvarkentje, maar trek het je niet aan.

Je bent een stekelvarkentje, dat heb je al begrepen

De leeuwen hebben manen en de tijgers hebben strepen

En onze tante eekhoorn heeft een rode wollen staart

Maar jij hebt allemaal stekeltjes en dat is zo veel waard

En dat is zo veel waard.

Slaap, mijn kleine Prikkeltje, dan word je groot en dik

Dan word je net zo’n stekelvarken als je pa en ik.

Het olifantje heeft een slurf, de beren hebben klauwen

De papagaai heeft veren, van die groene, van die blauwe

En onze oom giraffe heeft een hele lange nek

Maar jij hebt allemaal stekeltjes en dat ik ook niet gek

En dat is ook niet gek

Suja, suja Prikkeltje, het is al vrees’lijk laat

Je bent het mooiste stekelvarken dat er maar bestaat

De poezen hebben snorren en daar kunnen zij mee spinnen

De koeien hebben horens en de vissen hebben vinnen

En onze neef de otter heeft een bruin fluwelen jas

Maar jij hebt allemaal stekeltjes die komen nog te pas

Die komen nog te pas

Voor alle onzekere kinderen op de wereld, leuk om eens samen met je kind te lezen voor het slapengaan, veel plezier!

Op zoek naar betaalbare bijles of remedial teaching in Zeist, Utrecht of De Bilt?
5. Review app montessori rekenen
5. Review app montessori rekenen

Tijdens bijlessen is het erg leuk om op verschillende manieren dezelfde stof te oefenen. Eén van de manieren waarop wij oefenen is met educatieve tablet apps. Wij zoeken zelf regelmatig naar nieuwe leuke apps. Zeker bij betaalde apps vinden wij het erg prettig om ervaringen van andere gebruikers te lezen.

Eén van de succesnummers waarmee we vaak met kinderen oefenen is :“Montessori rekenen, optellen&aftrekken van grote getalen”. Ook leuk als je kind geen bijles nodig heeft, maar wel wat extra oefening kan gebruiken in het optellen en aftrekken met grote getallen!

Wat leert je kind van de app: Grote getallen (tot 1000) onder elkaar optellen en aftrekken.

De meeste kinderen leren tegenwoordig ongeveer tot eind groep 5 kolomsgewijs rekenen. Dit betekent dat ze bij bijvoorbeeld een som als 643+829 eerst de honderdtallen bij elkaar optellen, dan de tientallen en vervolgens de eenheden. Begin groep 6 (ongeveer, dit verschilt per methode) wordt meestal overgeschakeld op het zogenoemde ‘cijferend rekenen’. Kinderen leren dan grote getallen onder elkaar optellen en aftrekken.

Voor sommige kinderen is de overgang van kolomsgewijs naar cijferend rekenen best lastig. In deze app wordt met behulp van een telraam en het verschuiven van fiches in verschillende kleuren (eenheden zijn groen, tientallen blauw etc.) heel inzichtelijk gemaakt wat je eigenlijk doet bij het optellen en aftrekken van grote getallen (en wat bijvoorbeeld ‘lenen van de buren’ is, weet u het zelf nog?). De moeilijkheid van de sommen kun je constant aanpassen.

De grote klapper van de app is toch wel ‘het lab’. Voor elke goed opgeloste som krijg je punten, waarvoor je in het lab lichaamsdelen van monsters kunt kopen. Door op een knopje te drukken maak je een foto, en laat je je monser uit elkaar knallen. Een uitstekende motivatie om een lange rij sommen te doen!

Een erg leuke app dus, voor kinderen die optellen en aftrekken van grote getallen nog lastig vinden. Leuk om als ouders naast je kind te zitten om wat extra dingen uit te leggen of gewoon gezellig samen te oefenen.

Op zoek naar betaalbare bijles of remedial teaching in Zeist, Utrecht of De Bilt?
4. Ode aan Roald Dahl
4. Ode aan Roald Dahl

Alle bijlessen geef ik met plezier, maar sommige lessen zijn nog leuker dan anderen. Momenteel ben ik met een leerling in de GVR (Grote Vriendelijke Reus) van Roald Dahl aan het lezen om de leesontwikkeling van dit meisje op gang te brengen. Ik moet jullie iets bekennen. Zelf vind ik de lessen misschien nog wel leuker dan deze leerling, iedere keer kijk ik er weer naar uit om samen met haar in het boek te kunnen kruipen.

Wat is Roald Dahl een geweldige schrijver. Omdat ik jullie het leesplezier niet wil onthouden, bij deze een klein stukje uit de GVR:

‘Het is walgzaam!’ gorgelde de GVR. ‘Het is verfoeilig! Het is rottelijk! Het is vuillappig! Probeert het zelf maar, die vuilgore snoskommer!’ … ‘Moeten we dat echt eten?’ vroeg Sofie. ‘Ja zeker, als je tenminste niet zo dun wilt worden dat je in het niets opbotst.’ ‘In het niets oplost,’ zei Sofie. ‘Opbotst is iets heel anders.’

Opnieuw kwam die treurige verlangende blik in de ogen van de GVR. ‘Woorden,’ zei hij, ‘is een o zo vermoeilijkend probleem voor mij, mijn hele leven al. Dus moet je geduld met mij hebben en niet op alle plakjes zout leggen. Zoals ik al heeft gezegd: ik weet precies welke woorden ik wilt zeggen, maar op de een of andere manier raakt zij altijd door elkaar gehusseld.’ ‘Dat overkomt iedereen wel eens,’ zei Sofie. ‘Niet zoals bij mij,’ zei de GVR. ‘Ik spreekt allervredelijkste husseltaal.’ ‘Ik vind dat je prachtig spreekt,’ zei Sofie. ‘O ja? riep de GVR, wiens gezicht meteen opklaarde. ‘Vind jij dat echt?’ ‘Heel prachtig!’ herhaalde Sofie.

De woordspelingen begreep ik als kind niet goed. Des te leuker is het om deze woordgrapjes als volwassene opeens op te merken en te begrijpen. Er blijkt een onderliggende laag achter deze kinderboeken schuil te gaan, die pas tevoorschijn komt als je het boek als volwassene leest. En in de boeken van Roald Dahl kan alles, reuzen, heksen en geheimzinnige toverdranken, heerlijk om weg te dromen naar een fantasiewereld die ik een beetje vergeten was. Dank daarvoor, Roald Dahl!

Maar nu, terug naar het serieuze leven. Deze week kwam deze leerling enthousiast naar me toe met de mededeling dat ze wist dat ook bekende mensen dyslexie kunnen hebben. ‘Weet u wie er allemaal dyslexie hebben juf? Nou, Roald Dahl en Einstein, zelfs hele slimme mensen hebben dus dyslexie’.

Met deze wijze woorden van deze leerling sluit ik deze blog graag af.

Op zoek naar betaalbare bijles of remedial teaching in Zeist, Utrecht of De Bilt?
3. Het verschil tussen foute en absurde antwoorden
3. Het verschil tussen foute en absurde antwoorden

Vandaag een blog over het beste boek over onderwijs dat ik ken, ‘Schoolpijn’, van de Franse schrijver Daniël Pennac.

Pennac was in zijn jeugd een, naar eigen zeggen, abominabel slechte leerling. Zijn ouders waren hoogopgeleid, zijn broers hadden nergens moeite mee, maar bij hem wilde de kennis maar niet in zijn hoofd blijven zitten. Na een rondgang langs diverse plattelandsscholen en uiteindelijk een paar kostscholen werd hij ‘gered’ door een drietal gepassioneerde leraren die hem tot leren wisten te motiveren.

Na jaren zelf leerkracht te zijn geweest, vooral in de Parijse banlieues, blikt hij terug op zijn carriere. Dat doet hij op zo’n aanstekelijke en liefdevolle manier dat iedereen die het leest spontaan voor een onderwijscarrière kiest (maar ik werk zelf natuurlijk niet voor niets in het onderwijs..).

Veel leerlingen die Pennac in de klas kreeg waren ervan overtuigd dat ze altijd een 0 zouden halen, hij noemt dit ‘magisch denken’. Pennac hielp de leerlingen van dit idee af door een strikt onderscheid te maken tussen foute antwoorden en absurde antwoorden. Ik laat de schrijver aan het woord ter verdere illustratie van het concept.

“Een absurd antwoord onderscheidt zich van een fout antwoord doordat het op geen enkele gedachte is gebaseerd. Het is vaak een automatisme, en dus niet meer dan een reflex. (…) Hij geeft geen antwoord op de vraag die is gesteld, maar op het feit dát er een vraag wordt gesteld. Wordt er een antwoord van hem verwacht? Dan geeft hij dat. Een goed, een fout, een absurd antwoord, dat maakt verder niet uit.

Helemaal in het begin van zijn schoolcarrière dacht hij dat het er sowieso alleen maar om ging antwoord te geven, met opgestoken vinger sprong hij op van zijn stoel, trillend van ongeduld: ‘Ik, ik, juffrouw, ik weet het! Ik weet het!’ (Ik besta! Ik besta!), en antwoordde zomaar wat. Maar we passen ons snel aan. We weten dat leraren een goed antwoord van ons verwachten. Dat blijken we niet in huis te hebben, Niet eens een fout antwoord. Geen idee wat we moeten antwoorden. We hebben de vraag die ons gesteld wordt maar amper begrepen. Kan ik dat aan mijn leraar bekennen? Kan ik ook niks zeggen? Nee, Dus antwoord ik maar wat. (…)

Door de absurde antwoorden van mijn leerling als foute antwoorden op te vatten, beschouw ik hem niet langer als een leerling, hij wordt iemand die zich niet aan de opdracht heeft gehouden en die ik naar het schemergebied van de eeuwige nul verban. Maar door dat te doen schakel ik mezelf als leraar uit; daar eindigt mijn pedagogische functie tegenover die meisje of deze jongen, die in mijn ogen weigert zijn rol als leerling te spelen.”

Mooi toch? De rest van het boek bevat nog een aantal zeer rake beschrijvingen over alledaagse situaties in het lesgeven aan kinderen. Wellicht bespreken we die later (of koop het boek, een aanrader!).

Op zoek naar betaalbare bijles of remedial teaching in Zeist, Utrecht of De Bilt?
2. Tips om thuis oefenen leuk te houden
2. Tips om thuis oefenen leuk te houden

Gisteren sprak ik een moeder wiens zoon ik begeleid bij het leren lezen. Ze vertelde me dat het samen oefenen steeds moeizamer gaat. Na een paar weken begeleiden is de nieuwigheid van eraf en haar zoon wil nu weer liever buitenspelen dan oefenen.

Thuis oefenen is natuurlijk iets dat in de vrije tijd van het kind moet gebeuren waardoor het nogal eens gemopper oplevert. Om te voorkomen dat het thuis oefenen in een grote strijd uitmondt bij deze een drietal tips die kunnen helpen bij het thuis oefenen van leerstof.

Oefen op een vast tijdstip

Zorg voor een vast tijdstip waarop er geoefend wordt. Krijgt het kind wekelijks van de leerkracht oefeningen mee naar huis? Zorg er dan voor dat er een vaste dag is en een vast tijdstip waarop jullie samen oefenen. De jongen die ik leesbegeleiding geef, oefent wekelijks op 5 momenten met lezen. 5 vaste oefendagen en tijdstippen zijn daarbij handig. Op deze manier weet hij wanneer hij moet oefenen en heb je als ouder ook duidelijkheid. Het is belangrijk om vervolgens consequent te zijn en ook daadwerkelijk op deze momenten te oefenen. Er is daardoor geen manier om er als kind onderuit te komen. Alleen op deze manier wordt er een vaste structuur opgebouwd en zal het oefenen plezierig worden.

Neem de tijd en maak het oefenen gezellig

Neem de tijd om samen te oefenen. Vaak bestaat een doordeweekse dag uit een aaneenschakeling van activiteiten. Het is goed om het samen oefenen te zien als een rustmoment in de dag. Pak er een kop thee bij en limonade en ga aan de keukentafel zitten of op de bank als het om het oefenen van lezen gaat. Bedenk voor jezelf dat bijvoorbeeld het komende half uur een moment voor jou en je kind is en zorg dat je met je aandacht alleen hierbij bent. Dit is niet alleen leuk voor je kind maar ook rustgevend voor jezelf! Hebben jullie het huiswerk of de oefeningen binnen het half uur af? Doe dan samen nog een spelletje. Op deze manier koppel je iets dat moet aan iets dat leuk is.

Bedenk een beloningssysteem voor als er goed geoefend is

Mochten bovenstaande tips nog niet voldoende zijn dan kan er een beloningssysteem bedacht worden.Op een kalender kan bij iedere oefendag een sticker geplakt worden als er goed geoefend is. Er kan samen een beloning bedacht worden die na een x aantal stickers te behalen is. Een ‘beloning’ klinkt groot maar kan bijvoorbeeld ook bestaan uit samen iets lekkers bakken of een keer wat langer op mogen blijven en een gezellig avondje maken. Ik zie zelfs liever dat ouders hun kinderen op deze ‘immateriële’ manier belonen dan door middel van cadeautjes. Door samen als beloning iets te doen versterk je de band en straal je de boodschap uit: dit hebben wij samen bereikt door hard te oefenen!

Succes met het toepassen van de tips!

Op zoek naar betaalbare bijles of remedial teaching in Zeist, Utrecht of De Bilt?
1. Welkom op onze blog!
1. Welkom op onze blog!

Met veel plezier helpen wij kinderen bij het leren. Maar daarnaast zitten we niet stil. We discussiëren over onderwijs en hoe je lessen het beste vorm kan geven, lezen artikelen en bedenken activiteiten om lessen nóg beter te maken.

Op deze blog vindt u het resultaat hiervan, een blog bedoelt voor ouders, leerkrachten en andere geïnteresseerden. Omdat we zelf met veel plezier onze gedachten op papier zetten.

Wat kunt u verwachten? Tips voor ouders om uw kind thuis te helpen bij leren, samenvattingen van interessante artikelen, verwijzingen naar nuttige websites en boeken en beschrijvingen van leuke educatieve spelletjes.

Op zoek naar betaalbare bijles of remedial teaching in Zeist, Utrecht of De Bilt?