Nieuwe blogs in uw mailbox?

Meld u aan om bericht te krijgen bij nieuwe blogs

Bedankt voor uw aanmelding!

Er ging iets fout, onze excuses.

Werkwijze

Onze werkwijze

Het traject van onze bijles en huiswerkbegeleiding

Stap 1: Via een e-mail geeft u aan in welke begeleiding u geïnteresseerd bent

Stap 2: Een kennismakingsgesprek met u en uw zoon of dochter

Tijdens dit kennismakingsgesprek bespreken we de hulpvraag en mogelijke begeleidingsopties. Vervolgens bepaalt u of u het begeleidingstraject bij ons wil starten. Tijdens dit gesprek maken we graag ook kennis met uw kind zodat hij of zij een idee heeft met wie de begeleiding plaats zal vinden en hoe deze vorm zal gaan krijgen.
Wij vragen u naar dit gesprek gegevens over de leerresultaten van uw kind op school mee te nemen. Ook horen we graag met welke methoden uw kind op school werkt zodat we de begeleiding hier op af kunnen stemmen. Dit kunt u vragen aan de leerkracht of intern begeleider op school.

Stap 3: Het onderzoeken van de leerbehoefte

Uit het kennismakingsgesprek kan blijken dat het wenselijk is om meer inzicht te krijgen in de leerbehoeften van uw kind. Als dit zo is zullen we hier tijd aan besteden tijdens de eerste afspraak. Dit kan door observatie, gesprek of toetsen. We krijgen op deze wijze meer inzicht in het huidige niveau van uw kind en specifieke punten waar aandacht aan moet worden besteed tijdens de begeleiding. Het kan ook zijn dat deze informatie al via de school beschikbaar is.

Stap 4: Wij maken een plan van aanpak voor de bijlessen en bespreken dit met u en uw kind

Er wordt een plan van aanpak opgesteld waarin wij inzichtelijk maken op welke wijze we aan het werk gaan. Uw kind wordt actief bij zijn of haar leerproces betrokken, dit bevordert de leermotivatie.

In samenspraak met u sturen we het begeleidingsplan ook op naar de school van uw kind. De ervaring leert dat een goede communicatie en samenwerking tussen school, de externe begeleiding en ouders een positief effect heeft op de ontwikkeling van uw kind. Op deze manier kunnen wij de begeleiding afstemmen op wat er op school gedaan wordt.

Stap 5: Start van de begeleiding

Om u op de hoogte te houden van het verloop van het begeleidingstraject, sturen wij u na iedere begeleidingssessie een mail met daarin een korte beschrijving van wat we gedurende de begeleidingssessie gedaan hebben en hoe dit verliep. In samenspraak met u en de leerkracht kan deze mail ook naar de school gestuurd worden zodat ook zij op de hoogte blijven van het verloop van de begeleiding.

Stap 6: Evaluatie van de begeleiding

Samen oefenen

Samen oefenen

Bijles of remedial teaching in Zeist, Utrecht of De Bilt?